sult)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Giáo án
  • anhtruong65
  • thon_noi
  • khu_Vd
  • lan_can
  • NK
  • Vd_NT
  • TIET_Vd
  • aN
ĐC: Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội